Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepanek ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-0752Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.06.2014 11:26
  Tähtaeg:13.06.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-0752/01
  02.06.2014 11:23
  vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 25.06.2014 08:57Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 11.06.2014 14:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 13.06.2014 14:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 16.06.2014 17:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 18.06.2014 13:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 26.06.2014 13:52Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 19.06.2014 14:55Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 17.06.2014 16:14Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitVastatud: 13.06.2014 15:18Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 13.06.2014 23:59Vastatud: 12.06.2014 16:05

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2014 10:36
  Tähtaeg:13.06.2014 23:59
  Pealkiri:Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Liis Laaneloog
  Kirjeldus:
  1. Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 20181 näevad ühe prioriteetse valdkonnana ette isikuvastaste kuritegude ennetamise, tuues välja vajaduse tegeleda ennekõike lapsohvritega kuritegudega ja perevägivallaga.
  2. Vägivald on ühiskondlik probleem, mis põhjustab negatiivseid tagajärgi nii ohvrile kui tema lähedastele; vägivallast põhjustatud kannatused ja vigastused tekitavad suurt kahju ka ühiskonnale (suurenenud ravikulud, vähenenud töövõime, madalam elukvaliteet jne). Uuringud näitavad, et vägivald kipub korduma ja vägivallaringist välja pääseda on keeruline. Lapsed, kes satuvad vägivalla ohvriks või selle pealtnägijaks, puutuvad suurema tõenäosusega vägivallaga kokku ka täiskasvanueas. Sestap tuleb ühiskonnas tolerantsust vägivalla suhtes vähendada; tegutseda enne, kui vägivaldne käitumine jõuab avalduda ning vägivalla ilmsikstulekul tagada reageerimine nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui kriminaaljustiitssüsteemis.
  3. Käesoleva ettepanekuga algatatakse uue vägivalla vähendamise arengukava väljatöötamine. Koostatav kava on jätkuks kehtivale vägivalla vähendamise arengukavale 2010–20142. Uue arengukava vastu võtmine on ette nähtud Vabariigi Valitsuse tegevus-programmis 2014–20153 ning Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskavas4.
  4. Ettepanekus põhjendatakse arengukava koostamise vajadust, antakse ülevaade valdkonna olukorrast ja peamistest probleemidest, selgitatakse arengukava eesmärki, võimalikke meetmeid ning tuuakse esialgne hinnang arengukavaga kaasnevatele mõjudele. Samuti on kirjeldatud arengukava koostamise ajakava ja protsessi.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-0752/01
  02.06.2014 11:23
  vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:07.07.2014 15:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse korralduse „Vägivalla vähendamise arengukava 2015-2020 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Koostajad:Kaire Tamm 620 8224 [email protected]
  Dokumendi allkirjastaja:Andres Anvelt, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liis Laaneloog, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-0752/11
  07.07.2014 15:29
  Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepanek ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

  Kõik selle toimiku dokumendid