Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0028Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Madis Laaniste 6256497 [email protected]

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:12.01.2016 14:08
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Majandus- ja taristuminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:„Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine
  Koostajad:ENMAK, käesoleva korralduse eelnõu ja seletuskirja põhilisteks koostajateks olid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ([email protected], tel 6256481), energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar ([email protected]; tel 6256488), energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht Madis Laaniste ([email protected], tel. 6256497); energiaturgude juht Jako Reinaste ([email protected], 6256419), ekspert Rein Vaks ([email protected], 6256347) ja peaspetsialist Siim Meeliste ([email protected], 6256321); Eesti Arengufondi poolt energia- ja rohemajanduse suuna juht Peep Siitam ([email protected], tel 616 1100), energia- ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali ([email protected], tel 616 1100), energia- ja rohemajanduse analüütikJaanus Uiga ([email protected], tel 616 1100) ning energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert Irje Möldre ([email protected], tel 6161100). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti kontrollis MKM õigusosakonna õigusnõunik Katrin Andre ([email protected], tel 6397641).
  Dokumendi allkirjastaja:Kristen Michal, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Mariko Männa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/01
  12.01.2016 14:04
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:10.03.2016 09:58
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Majandus- ja taristuminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Energiamajanduse arengukava aastani 2030
  Dokumendi allkirjastaja:Kristen Michal, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Marju Loonurme, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/02
  10.03.2016 09:52
  Memorandum AK

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.04.2016 09:19
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Kaitseminister
  Ettevalmistanud asutus:Kaitseministeerium
  Nimetus:Memorandum
  Dokumendi allkirjastaja:Hannes Hanso, Kaitseministeerium
  Edastaja:Guido Pääsuke, Kaitseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/03
  28.04.2016 09:15
  Memorandum AK

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Alustamata
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Mitu ministrit ühiselt
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ esitamine arvamuse avaldamiseks
  Koostajad:ENMAK, käesoleva korralduse eelnõu ja seletuskirja põhilisteks koostajateks olid:  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ([email protected], tel 6256481), energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar ([email protected]; tel 6256488), energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht Madis Laaniste ([email protected], tel. 6256497); energiaturgude juht Jako Reinaste ([email protected], 6256419), ekspert Rein Vaks ([email protected], 6256347) ja peaspetsialist Siim Meeliste ([email protected], 6256321);  Eesti Arengufondi poolt energia- ja rohemajanduse suuna juht Peep Siitam, energia- ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali, energia- ja rohemajanduse analüütik Jaanus Uiga ning energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert Irje Möldre. Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti kontrollis MKM õigusosakonna õigusnõunik Katrin Andre ([email protected], tel 6397641).

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/04
  28.09.2016 14:35
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” esitamine arvamuse avaldamiseks
  Ava16-0028/05
  06.10.2016 09:10
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:10.10.2016 08:51
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava Riigikogule arutamiseks esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Marika Seppius, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/06
  10.10.2016 08:50
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” esitamine

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.09.2017 08:57
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Esitaja:Majandus- ja taristuminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Energiamajanduse arengukava aastani 2030
  Koostajad:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ([email protected], tel 6256481), energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar ([email protected]; tel 6256488), energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht Madis Laaniste ([email protected], tel. 6256497); energiaturgude juht Jako Reinaste ([email protected], 6256419), ekspert Rein Vaks ([email protected], 6256347) ja peaspetsialist Siim Meeliste ([email protected], 6256321);  Eesti Arengufondi poolt energia- ja rohemajanduse suuna juht Peep Siitam, energia- ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali, energia- ja rohemajanduse analüütik Jaanus Uiga ning energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert Irje Möldre. Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti kontrollis MKM õigusosakonna õigusnõunik Katrin Andre ([email protected], tel 6397641).
  Dokumendi allkirjastaja:Kadri Simson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Marju Loonurme, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/07
  29.09.2017 08:48
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030”

  7 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.10.2017 11:54
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Majandus- ja taristuminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Energiamajanduse arengukava aastani 2030
  Koostajad:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman ([email protected], tel 6256481), energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar ([email protected]; tel 6256488), energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht Madis Laaniste ([email protected], tel. 6256497); energiaturgude juht Jako Reinaste ([email protected], 6256419), ekspert Rein Vaks ([email protected], 6256347) ja peaspetsialist Siim Meeliste ([email protected], 6256321); • Eesti Arengufondi poolt energia- ja rohemajanduse suuna juht Peep Siitam, energia- ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali, energia- ja rohemajanduse analüütik Jaanus Uiga ning energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert Irje Möldre. Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti kontrollis MKM õigusosakonna õigusnõunik Katrin Andre ([email protected], tel 6397641).
  Dokumendi allkirjastaja:Kadri Simson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Marju Loonurme, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0028/08
  11.10.2017 11:43
  Energiamajanduse arengukava aastani 2030

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-0028/01
  12.01.2016 14:04
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine
  Ava16-0028/02
  10.03.2016 09:52
  Memorandum AK
  Ava16-0028/03
  28.04.2016 09:15
  Memorandum AK
  Ava16-0028/04
  28.09.2016 14:35
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” esitamine arvamuse avaldamiseks
  Ava16-0028/05
  06.10.2016 09:10
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” kinnitamine
  Ava16-0028/06
  10.10.2016 08:50
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030” esitamine
  Ava16-0028/07
  29.09.2017 08:48
  „Energiamajanduse arengukava aastani 2030”
  Ava16-0028/08
  11.10.2017 11:43
  Energiamajanduse arengukava aastani 2030