Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1305Liik: Muu toimikVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:12.09.2015 01:56
  Tähtaeg:25.09.2015 00:00
  Pealkiri:Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile Eesti tegevuskava täitmise aruande Avatud valitsemise partnerluses osalemisel
  Sisu:
  Riigikantselei koos Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava tegevusi koordineerivate ministeeriumite ja valitsusväliste partnerite esindajatega on valmistanud ette Eesti tegevuskava täitmise aruande eelnõu ja esitab selle avalikule konsultatsioonile. 
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011.aastal käivitatud rahvusvaheline algatus kodanikukeskse riigijuhtimise edendamiseks kasutades info-ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Eesti eesmärgiks on partnerluses osaledes suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.
  
  Tegevuskava täitmise aruande näol on tegemist ülevaatega nende tegevuste täitmise seisust, mida on Eesti lubanud partnerluses osaledes ellu viia. Aruanne on koostatud Eesti Avatud valitsemise partnerluses osalemise 2014-2016 tegevuskava esimese rakendusaasta kohta (juuli 2014 – august 2015).
  
  Tegevuskava täitmise aruande eelnõu avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat ja ootame teie arvamusi-seisukohti hiljemalt 25.09.2015.
  
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel on kavas heaks kiita Vabariigi Valitsuse istungi protokolli märgitava otsusega. Eesti tegevuskava täitmise aruanne kinnitatakse 01. oktoobriks 2015 ja esitatakse seejärel Avatud valitsemise partnerluse juhtkomiteele.
  
  
  
  Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiate rohkem teavet:
  
  Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org
  Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Välisministeeriumi veebilehelt http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
  Eelnõuga seotud küsimustele vastab Liis Kasemets (Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, [email protected])

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1305/01
  11.09.2015 22:39
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine (Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.09.2015 09:22
  Tähtaeg:25.09.2015 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1305/02
  15.09.2015 09:21
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Vastatud: 28.09.2015 07:39Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Vastatud: 28.09.2015 14:59Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Vastatud: 28.09.2015 16:44Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Vastatud: 25.09.2015 14:43Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Vastatud: 23.09.2015 13:29Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 25.09.2015 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.09.2015 16:05
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolliline otsus
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Koostajad:Liis Kasemets, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot/JUH/Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1305/06
  28.09.2015 16:05
  Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2014-2016 täitmise vahearuanne

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Alustamata
  Tähtaeg:04.11.2016 00:00
  Pealkiri:Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Marita Laaban
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 täitmise lõpparuande
  Sisu:
  Riigikantselei koos avatud valitsemise partnerluse tegevuskava tegevusi koordineerivate ministeeriumite ja valitsusväliste partnerite esindajatega on valmistanud ette Eesti tegevuskava täitmise lõpparuande eelnõu ja esitab selle avalikule konsultatsioonile. 
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011.aastal käivitatud rahvusvaheline algatus kodanikukeskse riigijuhtimise edendamiseks, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. 
  
  Eesti eesmärgiks on partnerluses osaledes suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Tegevuskava lõpparuanne on koostatud Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise 2014-2016 tegevuskava kogu rakendusperioodi kohta (juuli 2014 – juuni 2016).
  
  Tegevuskava eelnõu avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat ja ootame teie arvamusi-seisukohti hiljemalt 4. novembriks 2016.
  
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 aruanne on kavas esitada Vabariigi Valitsusele teadmiseks võtmiseks ja seejärel avatud valitsemise partnerluse rahvusvahelisele tugiüksusele.
  
  Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiate rohkem teavet:
  
  Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org
  Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Välisministeeriumi veebilehelt http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
  Eelnõuga seotud küsimustele vastab Liis Kasemets (Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, [email protected]

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1305/08
  21.10.2016 10:43
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  5 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsultatsioon)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.10.2016 10:55
  Tähtaeg:04.11.2016 18:00
  Pealkiri:Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 täitmise lõpparuande
  Sisu:
  Riigikantselei koos avatud valitsemise partnerluse tegevuskava tegevusi koordineerivate ministeeriumite ja valitsusväliste partnerite esindajatega on valmistanud ette Eesti tegevuskava täitmise lõpparuande eelnõu ja esitab selle avalikule konsultatsioonile. 
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011.aastal käivitatud rahvusvaheline algatus kodanikukeskse riigijuhtimise edendamiseks, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. 
  
  Eesti eesmärgiks on partnerluses osaledes suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Tegevuskava lõpparuanne on koostatud Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise 2014-2016 tegevuskava kogu rakendusperioodi kohta (juuli 2014 – juuni 2016).
  
  Tegevuskava eelnõu avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat ja ootame teie arvamusi-seisukohti hiljemalt 4. novembriks 2016.
  
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 aruanne on kavas esitada Vabariigi Valitsusele teadmiseks võtmiseks ja seejärel avatud valitsemise partnerluse rahvusvahelisele tugiüksusele.
  
  Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiate rohkem teavet:
  Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org
  Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Välisministeeriumi veebilehelt http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
  Eelnõuga seotud küsimustele vastab Liis Kasemets (Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, [email protected]

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1305/08
  21.10.2016 10:43
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  6 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.10.2016 11:40
  Tähtaeg:04.11.2016 00:00
  Märkused:
  Aruanne saadetakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1305/09
  21.10.2016 11:40
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Vastatud: 01.11.2016 15:42Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Vastatud: 02.11.2016 16:05Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Vastatud: 31.10.2016 14:40Kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 04.11.2016 00:00Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  7 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:10.11.2016 14:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolliline otsus
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Koostajad:Liis Kasemets, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot/JUH/Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1305/11
  10.11.2016 14:31
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

  Kõik selle toimiku dokumendid