Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 18-0570Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.06.2018 11:19
  Tähtaeg:19.06.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava18-0570/01
  05.06.2018 10:54
  „Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 05.07.2018 15:08Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 29.06.2018 08:16Kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 20.06.2018 13:31Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 28.06.2018 08:54Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 04.07.2018 16:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 28.06.2018 09:31Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Vastatud: 19.06.2018 11:02Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 19.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.06.2018 13:21
  Tähtaeg:19.06.2018 23:59
  Pealkiri:„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Asutus:Kultuuriministeerium
  Valdkond:Kultuur
  Algataja:Marilin Siimer
  Kirjeldus:
  Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030
  Sisu:
  Lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” §-st 5 ja riigieelarve seadusest, esitab Kultuuriministeerium Vabariigi Valitsusele ettepaneku lõimumise valdkonna arengukava aastateks 2021-2030 koostamiseks (edaspidi „Lõimuv Eesti 2030“).
  Lõimumine on valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias poliitikavaldkond, mis aitab lähtuvalt oma valdkondadeülesest spetsiifikast ellu viia teiste poliitikavaldkondade eesmärke, sh tagada Eesti riigi julgeolekut, siduda ja arendada ühiskonda, vähendada ebavõrdusust haridus- ja tööturul, säilitada eesti keelt ja kultuuri. Samas on võimalik sidus ja lõimunud ühiskond saavutada vaid erinevate valdkondade panuse ja koostöö abil.
  Lõimumisvaldkonna arengukava koostamise ettepanek on aluseks uue arengukava koostamisprotsessile. Ettepanekus on põhjendatud arengukava koostamise vajadus, valdkonna peamised probleemid, selgitatud arengukava eesmärk ja kirjeldatud koostamise protsess.
  Lõimumise arengukava koostatakse selleks, et:
  1.   leppida Vabariigi Valitsuse tasandil ministeeriumide ja valdkondade üleselt kokku selles, kuidas ja milliste tegevustega saavutada ühiskonna sotsiaalset sidusust, kus igal inimesel olenemata tema rassilisest või etnilisest päritolust on võimalik ennast teostada;
  2.   planeerida ministeeriumide valitsemisalade lõimumise valdkonna tegevused ja ressursid ning kasutada neid ressursse kooskõlastatult saavutamaks tegevuste suurem mõjusus;
  3.   erinevate partnerite – ministeeriumide, KOVide, kolmanda sektori organisatsioonide jt sihid ja tegevused lõimumise valdkonnas oleksid koordineeritud ja kooskõlas; 
  4.   viia süsteemselt ja koordineeritult ellu Riigikogu poolt vastu võetud alusdokumendis „Eesti riikliku integratsioonipoliitika lähtekohad mitte-eestlaste integreerimiseks Eesti ühiskonda”[1] sätestatut.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava18-0570/01
  05.06.2018 10:54
  „Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid