Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: HTM. Haridus- ja Teadusministeerium»

Alushariduse ja lapsehoiu seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 20-1567Liik: SeaduseelnõuVastutaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKontaktisik: Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee, Triin Rass, Triin.Rass@hm.ee, Kristel Möller, Kristel.Moller@hm.ee

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.12.2020 17:00
  Tähtaeg:20.01.2021 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Vastatud: 21.01.2021 12:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Vastatud: 21.01.2022 15:24Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Vastatud: 12.02.2021 09:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Vastatud: 01.02.2022 17:01Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.01.2021 23:59Vastatud: 28.01.2021 12:45Kooskõlastatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitVastatud: 28.01.2021 12:24Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 24.01.2022 09:46Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaKooskõlastuskiriHENNO NURMSALU20.01.2021 13:34
  AvaEesti Lastehoidude Liidu kommentaaridKRISTI STAHL25.01.2021 13:57
  AvaEesti Eralasteaedade Liidu kommnetaarid alushariduse seaduse eelnõuleSIGNE SUURVÄLI25.01.2021 14:38

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.01.2022 17:21
  Tähtaeg:24.01.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Vastatud: 24.01.2022 14:35Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Vastatud: 25.01.2022 07:46Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 24.01.2022 23:59Vastatud: 26.01.2022 13:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Vastatud: 01.02.2022 17:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 24.01.2022 23:59Vastatud: 24.01.2022 12:23Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaMTÜ Eesti kool on eesti keele kodu ettepanekud seaduseelnõuleEEVA HOLM24.01.2022 19:36

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.02.2022 10:52
  Tähtaeg:08.03.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 08.03.2022 23:59Vastatud: 18.03.2022 12:08Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:31.03.2022 19:08
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Haridus- ja teadusminister
  Ettevalmistanud asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Nimetus:Alushariduse ja lapsehoiu seadus
  Koostajad:Triin Rass, alushariduse valdkonna juht, tel 7350254; Tiina Peterson, alushariduse valdkonna peaekspert, tel 7350114; Kristel Möller, õiguspoliitika osakonna õigusnõunik, tel 7350102
  Dokumendi allkirjastaja:LIINA KERSNA
  Edastaja:Elo Kapp, Haridus- ja Teadusministeerium

  Esitatud dokumendid

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:07.04.2022 12:32
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:HEILI TÕNISSON
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava20-1567/16
  07.04.2022 12:30
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid