Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RIIGIKOGU. Riigikogu»

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-1071Liik: SeaduseelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:20.09.2016 16:06
  Adressaat:Riigikogult Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks saatmine
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  Dokumendi allkirjastaja:EIKI NESTOR
  Edastaja:Hille Lepp, Riigikogu Kantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-1071/01
  20.09.2016 16:05
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.09.2016 21:18
  Tähtaeg:06.10.2016 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Resolutsiooni liik: Riigikantselei resolutsioon
  Viide: Riigikogu Kantselei / 20.09.2016 /1-1/13-291-1;
  Riigikantselei / 20.09.2016 / 2-5/16-01977
  
  Resolutsiooni teema: Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  
  Adressaat: Keskkonnaministeerium
  Ülesanne: Palun eelnõu ning ministeeriumide seisukohad läbi vaadata ja esitada ettepanek valitsuse seisukoha kujundamiseks. 
  Tähtaeg: 06.10.2016
  
  Adressaat: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
  Ülesanne: Palun läbi vaadata ning vajaduse korral esitada eelnõu kohta seisukoht. 
  Tähtaeg: 29.09.2016
  
  Lisainfo: Eelnõu on kavas arutada valitsuse 13.10.2016 istungil. 
  Palun esitada seisukoht eelnõude infosüsteemis (EIS), toimik nr 16-1071. 
  
  Kontroll: Maris Rohulaid
  
  Teadmiseks riigiasutustes: Justiitsministeerium <[email protected]>, Maaeluministeerium <[email protected]>
  
  Kinnitaja: Heili Tõnisson, valitsuse nõunik
  Kinnitamise kuupäev: 21.09.2016
  Resolutsiooni koostaja: Heili Tõnisson
  [email protected], 693 5655

  Sisenddokumendid

  Ava16-1071/02
  21.09.2016 21:18
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)

  Vastusdokument

  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 06.10.2016 00:00Vastatud: 06.10.2016 15:21
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 29.09.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 29.09.2016 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumVastatud: 30.09.2016 15:35

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Täitmine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.10.2016 10:47
  Tähtaeg:24.10.2016 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Keskkonnaministril esitada Vabariigi Valitsuse arvamus Riigikogu keskkonnakomisjonile edastamiseks vastavalt valitsuse 13.10.2016 istungil otsustatule.

  Sisenddokumendid

  Vastusdokument

  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 24.10.2016 23:59Vastatud: 20.10.2016 14:52

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:20.10.2016 15:08
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse arvamus
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-1071/05
  20.10.2016 14:51
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-1071/01
  20.09.2016 16:05
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  Ava16-1071/02
  21.09.2016 21:18
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  Ava16-1071/03
  30.09.2016 15:35
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  Ava16-1071/04
  06.10.2016 15:21
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)
  Ava16-1071/05
  20.10.2016 14:51
  Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE)