Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-0116Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.01.2017 14:56
  Tähtaeg:20.02.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0116/01
  23.01.2017 14:48
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Vastatud: 14.02.2017 15:22Kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Vastatud: 17.02.2017 11:11Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.02.2017 23:59Vastatud: 10.02.2017 12:12Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 20.02.2017 23:59Vastatud: 20.02.2017 16:58
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 20.02.2017 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:17.08.2017 09:57
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud justiitsministri 17.03.2015 käskkirjaga nr 26 moodustatud töörühm koosseisus töörühma juht Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Katariina Kärsten ([email protected], 620 8177, käesoleval ajal õigusloome korralduse talituse nõunik) ning töörühma liikmed Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Villem Lapimaa ([email protected]), Tallinna Halduskohtu esimees Kristjan Siigur ([email protected]) ning Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik Juhan Siider ([email protected], 730 9048). Mõjude osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Pilleriin Lindsalu ([email protected], 620 8221). Eelnõu keeletoimetaja on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk ([email protected], 620 8181).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Lea Kõu, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0116/05
  17.08.2017 09:55
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus

  3 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:24.08.2017 14:03
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0116/06
  24.08.2017 14:02
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-0116/01
  23.01.2017 14:48
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Ava17-0116/02
  10.02.2017 12:12
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Ava17-0116/03
  14.02.2017 15:22
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Ava17-0116/04
  20.02.2017 16:58
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Ava17-0116/05
  17.08.2017 09:55
  Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
  Ava17-0116/06
  24.08.2017 14:02
  Seaduseelnõu algatamine