Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0814Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets ([email protected])

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.06.2012 08:57
  Tähtaeg:10.08.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0814/01
  22.06.2012 08:54
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 07.08.2012 10:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 10.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 27.07.2012 14:24Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 08.08.2012 14:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 10.08.2012 14:09Mitte kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 09.08.2012 15:56Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 22.08.2012 15:48Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 10.08.2012 23:59Vastatud: 09.08.2012 17:13Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 10.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 23.08.2012 17:13Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaKÜ DenecAndri Ivin24.08.2012 23:27
  AvaSeadusjärgne ostueesõigusSilja Nõmm31.01.2013 20:58
  AvaNotarite KodaKetlin Kotto25.04.2013 12:46

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.04.2013 16:10
  Tähtaeg:19.04.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0814/09
  05.04.2013 16:09
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Vastatud: 24.04.2013 16:14Mitte kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Vastatud: 22.04.2013 15:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Vastatud: 19.04.2013 13:41Mitte kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Vastatud: 22.04.2013 12:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 19.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 19.04.2013 23:59Vastatud: 19.04.2013 18:10

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaAdvokatuuri arvamusLiis Laaneloog17.04.2013 16:09
  AvaKinnisvarafirmade ettepanekudLiis Laaneloog17.04.2013 16:14
  AvaKÜ DenecAndri Ivin19.04.2013 01:19
  AvaAndry KrassKetlin Kotto22.04.2013 15:35
  AvaEvald NormakKetlin Kotto22.04.2013 15:39
  AvaMTÜ Tallinna Tarbijakaitse NõuandlaKetlin Kotto22.04.2013 15:42
  AvaEesti Korteriühistute LiitKetlin Kotto22.04.2013 15:44
  AvaEesti Vee-ettevõtete LiitKetlin Kotto22.04.2013 15:46
  AvaAKIKetlin Kotto22.04.2013 15:49
  AvaKredExKetlin Kotto22.04.2013 15:54
  AvaEesti Kaubandus-TööstuskodaKetlin Kotto23.04.2013 08:31
  AvaEesti Omanike KeskliitKetlin Kotto23.04.2013 10:04
  AvaKohtutäiturite ja Pankrotihaldurite KodaKetlin Kotto24.04.2013 16:10
  AvaNotarite KodaKetlin Kotto25.04.2013 12:47
  AvaEKHHLKetlin Kotto29.04.2013 11:18
  AvaEVEL täiendavaltKetlin Kotto29.04.2013 11:18
  AvaPangaliitKetlin Kotto06.05.2013 11:51
  AvaKorteriühistu DenecKetlin Kotto16.05.2013 11:03
  AvaEesti Korteriühistute Liidu arvamusLiis Laaneloog20.05.2013 09:12
  AvaKÜ Lasnamäe 18Ketlin Kotto23.05.2013 09:36

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.04.2013 15:39
  Tähtaeg:19.04.2013 23:59
  Pealkiri:Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Liis Laaneloog
  Kirjeldus:
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõuga toimub korteriomandiõiguse kodifitseerimine, mille raames kaks praegu kehtivat seadust – korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus – asendatakse ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted. Eelnõu kohaselt hakkab kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimub uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, loob riik ise korteriühistu.
  
  Kavandatava reformi tulemusena kaovad need segadused, mis praegu on tekkinud seoses korteriomanike ühisuse ja selle valitsejaga. Kolmandate isikutega, näiteks maja remontiva ehitusettevõtjaga lepingu sõlmimisel tekitab praegune korteriomanike ühisus segadust, sest pole selge, kes ikkagi on lepingu pool, kas valitseja või korteriomanikud, ja kuidas teha kindlaks, kas ennast valitsejana esitlev isik üldse on seda. Eelnõuga välja pakutav automaatselt moodustuv korteriühistu on oluliselt arusaadavam lepingupartner.
  
  Võrreldes kehtiva õigusega muutub korteriühistu tegevus korteriomaniku jaoks läbipaistvamaks. Igal korteriomanikul tekib juurdepääs korteriühistu pangaandmetele. Sellega väheneb oht, et korteriühistu juhatus kuritarvitab korteriomanike usaldust, sest iga muudatus korteriühistu kontol on korteriomanikele nähtav.
  
  Mõnevõrra muutuvad korteriomaniku kui ehitise kaasomaniku vastutuse põhimõtted. Eelnõu kohaselt tuleb ehitisest lähtuva ohu realiseerumisel (näiteks allakukkunud jääpurikas) esitada kahju hüvitamise nõue korteriühistu vastu.
  
  Majandamiskulude võlgnevuse puhul muutub olukord kõigi osapoolte (korteriomaniku, -ühistu ja hüpoteegipidaja) jaoks selgemaks. Korteriühistu nõue korteriomaniku vastu tagatakse seadusjärgse pandiõigusega, mis võimaldab korteriühistul panna oma nõue edukalt maksma ka juhul, kui korteriomandile on seatud hüpoteek, mis ületab selle väärtust. Samas on korteriühistu pandiõiguse suurus selgelt piiratud, erinevalt praegu ostjale üle minevast eelmise omaniku võlast.
  
  Varasemast selgem saab olema regulatsioon korteriühistu maksejõuetuse kohta. Nagu iga juriidilise isiku puhul, tuleb kohtule esitada pankrotiavaldus, kui korteriühistu on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Pankroti tulemusena korteriühistut siiski ei likvideerita, vaid sisuliselt saneeritakse. See tähendab, et kohus kehtestab korteriühistule ise sellise majanduskava, mis tagab korteriühistu jätkusuutliku tegevuse. Sellega on kaitstud ka võlausaldajate, sh võimaliku purikaohvri õigused.
  
  Ootame Teie arvamusi ja ettepanekuid eelnõu suhtes kuni 19.04.2013. a.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0814/09
  05.04.2013 16:09
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.06.2013 15:09
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:KORTERIOMANDI- JA KORTERIÜHISTUSEADUSE EELNÕU
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets ([email protected]), töös osalesid ka justiitshalduspoliitika osakonna nõunikud Piret Saartee ([email protected]) ja Berit Loog ([email protected])
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liis Laaneloog, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0814/15
  19.06.2013 15:04
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:02.07.2013 15:54
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu
  Koostajad:Eelnõu väljatöötamist juhtis Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets ([email protected]), töös osalesid ka justiitshalduspoliitika osakonna nõunikud Piret Saartee ([email protected]) ja Berit Loog ([email protected]). Eelnõu koostamisse on andnud panuse ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus, eraõiguse talituse endine juhataja Kaupo Paal ja Justiitsministeeriumi endine asekantsler Urmas Volens. Eelnõu on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk ([email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Justiitsministeerium
  Edastaja:Sirli Sorrok, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0814/16
  02.07.2013 15:50
  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

  6 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:04.07.2013 12:45
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine (korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu)
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0814/17
  04.07.2013 12:42
  Seaduseelnõu alagatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid