Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-0408Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.03.2013 17:28
  Tähtaeg:01.04.2013 00:00
  Pealkiri:Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Konkurentsivõime
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikuks konsultatsiooniks uuendatud konkurentsivõime kava "Eesti 2020" ja selle tegevuskava aastateks 2011-2015.
  Sisu:
  Kava kiideti heaks 2011. aasta aprilli lõpus ja selles on püstitatud konkurentsivõime tõstmise eesmärgid 2015. ja 2020. aastaks. Lisaks sisaldab see peamisi konkurentsivõime tõstmise tegevusi seatud eesmärkide saavutamiseks. 
   
  Kava kaks keskset eesmärki on tootlikkuse ja hõive tõstmine. Lähiaastatel on Eesti 2020 kontekstis kesksel kohal hariduse ja tööhõive valdkond, eelkõige just pikaajaliste ja noorte töötusega ning oskuste tõstmisega seotult.
  "Eesti 2020" uuendamist ja elluviimist koordineerib riigisekretäri moodustatud ministeeriumidevaheline konkurentsivõime töörühm. Lisaks töörühmale kaasatakse kava koostamisesse kõik olulised partnerid ja osale.ee kaudu ka laiem huviliste ring.
  
  Strateegia "Eesti 2020" uuendamisega:
  – uuendatakse riikliku reformikava teksti, võttes arvesse uuemat statistikat ning poliitikamuudatuste ja uute tegevuste kavandamiseks toimunud ministeeriumitevahelistes aruteludes ning peaministri ja ministrite kohtumistel täpsustunud väljakutseid;
  – täiendatakse Eesti 2020 meetmete elluviimise tegevuskava 2011-2015, võttes arvesse juba tegevusplaani alusel konkurentsivõime tõstmiseks astutud samme ning täiendades plaani uute asjakohaste tegevustega. "Eesti 2020" uuendatud tegevuskavas 2011-2015 sisalduvate meetmete uuendamine toimub kooskõlas valitsuse tegevusprogrammi ja riigi eelarvestrateegiaga, samuti EL vahendite planeerimise protsessiga. 
  Partneritele tutvustati kava ja selle uuendamise põhimõtteid 13. märtsil koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Eesti 2020 uuendamise tagasiside arutelu toimub aprilli teisel nädalal.
  
  Ootame teie seisukohti ja ettepanekuid senise uuendatud "Eesti 2020" ja selle tegevuskava kohta 1. aprilliks 2013.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-0408/01
  19.03.2013 12:56
  Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:18.04.2013 12:51
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Koostajad:Oliver Väärtnõu, strateegiadirektor, 693 5623
  Dokumendi allkirjastaja:Aivar Rahno/IST/Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava13-0408/02
  18.04.2013 12:50
  Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" ja selle tegevuskava aastateks 2011–2015 uuendamine ning ülevaade kava senisest rakendamisest

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.04.2020 16:28
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine
  Koostajad:Dmitri Burnašev, strateegiadirektori asetäitja, tel 693 5623
  Dokumendi allkirjastaja:Taimar Peterkop, Riigikantselei
  Edastaja:Annika Nõmme, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava13-0408/03
  28.04.2020 16:27
  Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine

  Kõik selle toimiku dokumendid