Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-0973Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine (Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.07.2013 14:08
  Tähtaeg:15.07.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-0973/01
  03.07.2013 14:03
  Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 15.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 15.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 15.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 15.07.2013 23:59Vastatud: 15.07.2013 10:00Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 15.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 15.07.2013 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.07.2013 14:12
  Tähtaeg:15.07.2013 23:59
  Pealkiri:Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Perepoliitika
  Algataja:Sirli Sorrok
  Kirjeldus:
  Esitame ministeeriumitele kooskõlastamiseks ja teistele arvamuse andmiseks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse mitmed seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/92/EL, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.
  Sisu:
  Sisukokkuvõte
  Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga viiakse mitmed seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1–14) (edaspidi laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv). Direktiiv kehtestab miinimumnõuded laste seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseisudele ja karistustele ning sätted selliste kuritegude tõkestamiseks ja kuriteoohvrite kaitseks.
  Osaliselt on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv Eesti õigusesse juba üle võetud ohvriabi seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadusega (RT I, 18.04.2013, 2), mis võeti vastu 28.03.2013 ja mis jõustus 28.04.2013 ning millega võeti ühtlasi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.04.2011, lk 1–11) (edaspidi inimkaubanduse direktiiv).
  Kokku on vaja laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiiviga kehtestatud nõuetele vastamiseks muuta ühtteistkümmet seadust:
  1) karistusseadustik, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 17.04.2013, 9;
  2) Eesti Vabariigi lastekaitse seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 21.03.2011, 50;
  3) erakooli seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 26.04.2013, 4;
  4) huvikooli seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I 2010, 22, 108;
  5) karistusregistri seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 26.03.2013, 17;
  6) koolieelse lasteasutuse seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 14.03.2011, 6;
  7) majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 25.03.2011, 1;
  8) noorsootöö seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I 2010, 44, 262;
  9) ohvriabi seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 18.04.2013, 2;
  10) põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 10.07.2012, 20;
  11) sotsiaalhoolekande seadus, mis on avaldatud redaktsioonis RT I, 18.04.2013, 7.
  Eelnõu ettevalmistaja
  Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse muudatused on valminud Sotsiaalministeeriumis. Erakooli seaduse, huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, ohvriabi seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muudatused on valminud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi koostöös. Need on koostanud Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu (626 9233; [email protected]) ja sama osakonna peaspetsialist Signe Riisalo (626 9220; [email protected]) ning õigusosakonna õigusnõunik Alice Sündema (626 9337; [email protected]).
  Karistusseadustiku, karistusregistri seaduse ning koondeelnõu ja tervikliku seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom (620 8290; [email protected]), kuna direktiivi ülevõtmist koordineerib Justiitsministeerium.
  Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Helin Roosileht (620 8270, [email protected]).
  Märkused
  Eelnõu on otseselt seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega, eelnõuga võetakse veel ülevõtmata osas üle laste seksuaalse väärkohtlemise vastane direktiiv.
  Eelnõu seadusena jõustumiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-0973/01
  03.07.2013 14:03
  Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid