Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1225Liik: Riigikogu otsuse eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik: Ragnar Siil

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.09.2013 09:18
  Tähtaeg:01.10.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-1225/01
  03.09.2013 09:13
  Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 15.10.2013 08:49Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 30.10.2013 07:31Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 24.09.2013 13:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 01.10.2013 15:13Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 08.10.2013 11:48Mitte kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 30.09.2013 09:46Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 30.09.2013 14:43Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 01.10.2013 14:08Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 01.10.2013 23:59Vastatud: 26.09.2013 11:52Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.09.2013 09:28
  Tähtaeg:24.09.2013 23:59
  Pealkiri:Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
  Asutus:Kultuuriministeerium
  Valdkond:Kultuur
  Algataja:Terje Viertek
  Kirjeldus:
  Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Riiklik kultuuripoliitika käsitab seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel.
  
  Riigikogus vastu võetud kultuuripoliitika põhialused on aluseks riiklike otsuste tegemisel kultuurivaldkonnas aastani 2020. Käesolev strateegiline dokument on jätk 1998. aastal Riigikogus vastu võetud Eesti riigi kultuuripoliitika põhialustele (RT I, 1998, 81, 1353 ). Dokumendi koostamise lähtealuseks on ka Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, mis seab üheks eesmärgiks siinse kultuuriruumi elujõulisuse. 
  
  Käesolevas dokumendis käsitatakse Eesti kultuurina nii eestlaste kui Eestis elavate teiste rahvuste esindajate loodut. Kultuuriprotsessis osalevad kõik ühiskonna liikmeid kas loojate või loomingust osasaajatena. Eesti kultuur koos omanäoliste piirkondlike kultuuriruumidega on osa maailmakultuurist. 
  
  Sport on osa kultuurist, kuid riiklik spordivaldkonna arengustrateegia töötatakse välja koostöös Eesti Olümpiakomiteega ning arutelud ja aruandmine arengusuundade üle toimub regulaarselt toimuval Eesti Spordi Kongressil.
  
  Kultuuripoliitika on tihedalt seotud mitme teise riikliku poliitikavaldkonnaga, sh haridus-, majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, tööhõive-, lõimumis-, regionaal-, turismi- ja välispoliitikaga. Mitmekülgne kultuurielu mõjutab olulisel määral Eesti elanike heaolu, siinse elukeskkonna kvaliteeti ja riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet. 
  
  Kultuuripoliitika põhialused lähtuvad veendumusest, et kultuur on üheks võtmeteguriks riiklike ja kohaliku tasandi eesmärkide saavutamisel. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Käesolev dokument määratleb kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtted ja tegevussuunad Vabariigi Valitsusele, pidades samal ajal silmas, et kohalikel omavalitsustel on kanda oluline roll kohaliku tasandi kultuurielu korraldamisel, kultuuriasutuste ülalpidamisel ning kultuuritegevuse toetamisel.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1225/01
  03.09.2013 09:13
  Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.11.2013 15:06
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Riigikogu otsuse eelnõu
  Esitaja:Kultuuriminister
  Ettevalmistanud asutus:Kultuuriministeerium
  Nimetus:Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
  Koostajad:Ragnar Siil (628 2221)
  Dokumendi allkirjastaja:Rein Lang, Kultuuriministeerium
  Edastaja:Andrea Frolov, Kultuuriministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava13-1225/11
  15.11.2013 15:02
  Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Riigikogu otsuse eelnõu esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:22.11.2013 16:12
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Riigikogu otsuse eelnõu
  Nimetus:Riigikogu otsuse eelnõu esitamine
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava13-1225/12
  22.11.2013 16:11
  Riigikogu otsuse eelnõu esitamine

  Kõik selle toimiku dokumendid