Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RIIGIKOGU. Riigikogu»

Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0589Liik: SeaduseelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:13.06.2019 16:37
  Adressaat:Riigikogult Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks saatmine
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
  Dokumendi allkirjastaja:HENN PÕLLUAAS
  Edastaja:Hille Lepp, Riigikogu Kantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0589/01
  13.06.2019 16:36
  Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.06.2019 09:00
  Tähtaeg:04.07.2019 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine vastavalt Riigikantselei 13.6.2019 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava19-0589/01
  13.06.2019 16:36
  Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
  Ava19-0589/02
  14.06.2019 08:53
  Riigikantselei 13.6.2019 resolutsioon

  Vastusdokument

  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 04.07.2019 23:59Vastatud: 05.07.2019 10:10
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 27.06.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 27.06.2019 23:59Vastatud: 02.07.2019 12:37
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 27.06.2019 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.07.2019 10:16
  Tähtaeg:19.07.2019 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Siseministril esitada Vabariigi Valitsuse arvamus Riigikogu põhiseaduskomisjonile edastamiseks vastavalt valitsuse 18.7.2019 istungil otsustatule.

  Sisenddokumendid

  Vastusdokument

  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 19.07.2019 23:59Vastatud: 29.07.2019 14:01

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.07.2019 14:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse arvamus
  Dokumendi allkirjastaja:Mart Helme, Siseministeerium
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0589/05
  29.07.2019 14:01
  SiM - Vabariigi Valitsuse arvamuse teatavaks tegemine kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) kohta

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-0589/01
  13.06.2019 16:36
  Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
  Ava19-0589/02
  14.06.2019 08:53
  Riigikantselei 13.6.2019 resolutsioon
  Ava19-0589/03
  02.07.2019 12:37
  Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
  Ava19-0589/04
  05.07.2019 10:10
  SiM - Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
  Ava19-0589/05
  29.07.2019 14:01
  SiM - Vabariigi Valitsuse arvamuse teatavaks tegemine kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) kohta