Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 1. Üld ja institutsionaalsed küsimused (general and institutional matters)»Allsari: 1.1. Üldised küsimused (general and institutional matters)»All-allsari: 1.1.1. Üldised küsimused (general and institutional matters)»

COM(2023) 637 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 24-0003Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.03.2024 10:13
  Tähtaeg:26.04.2024 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõude kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 18.03.2024 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava24-0003/01
  02.01.2024 18:11
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava24-0003/02
  19.03.2024 10:09
  Riigikantselei resolutsioon: Välishuvide esindamise läbipaistvusele suunatud algatused

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 26.04.2024 00:00Vastatud: 21.05.2024 15:01
  AvaVälisministeeriumVastatud: 12.06.2024 16:49

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.03.2024 10:18
  Tähtaeg:10.04.2024 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõude kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 18.03.2024 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava24-0003/01
  02.01.2024 18:11
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava24-0003/02
  19.03.2024 10:09
  Riigikantselei resolutsioon: Välishuvide esindamise läbipaistvusele suunatud algatused

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 10.04.2024 23:59Vastatud: 23.04.2024 09:30
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 10.04.2024 23:59Vastatud: 09.04.2024 11:20
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 10.04.2024 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 10.04.2024 23:59Vastatud: 01.04.2024 15:22
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 10.04.2024 23:59Vastatud: 18.04.2024 09:54
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 10.04.2024 23:59Vastatud: 12.06.2024 17:02

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.05.2024 16:01
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Koostajad:Vabariigi Valitsuse otsuse eelnõu ja seletuskirja koostas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Kadi Karus ([email protected]). Seletuskirja koostamisse panustasid Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunikud Mariko JõeorgJurtšenko ([email protected]) ja Mariann Salomets ([email protected]); kriminaalpoliitika osakonna nõunikud Kätlin-Chris Kruusmaa (tel 5428 0069, [email protected]) ja Mare Tannberg ([email protected]); samuti Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eksperdid. Valdkonna eest vastutav asekantsler on Heddi Lutterus (620 8122, [email protected])
  Edastaja:Ly Pärenson - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava24-0003/06
  21.05.2024 15:01
  COM(2023) 637 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava24-0003/01
  02.01.2024 18:11
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava24-0003/02
  19.03.2024 10:09
  Riigikantselei resolutsioon: Välishuvide esindamise läbipaistvusele suunatud algatused
  Ava24-0003/03
  18.04.2024 09:54
  Siseministeeriumi arvamus välishuvide esindamise läbipaistvusele suunatud algatuste kohta
  Ava24-0003/04
  23.04.2024 09:30
  COM(2023) 637 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava24-0003/05
  15.05.2024 15:42
  15.05.2024 KOKi otsus: Põhimõtteliselt heaks kiita, pärast täiendusi esitada 23.05 VV istungile.
  Ava24-0003/06
  21.05.2024 15:01
  COM(2023) 637 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava24-0003/07
  23.05.2024 14:47
  Riigikantselei kiri Riigikogule