Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2024-2029 kinnitamineREM/24-03681.4-3/46409.04.202426.04.2024LõppenudKäskkirja eelnõu
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Maaeluministri määruste muutmine seoses maa ja elementide tootmisest kõrvale jätmise nõude kehtetuks tunnistamisegaREM/24-06331.4-3/69712.06.202417.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded“ muutmineREM/24-06321.4-3/67912.06.202427.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Teadusuuringute mõju suurendamine ning teadusasutuste ja kõrgkoolide institutsionaalse teadmussiirde suutlikkuse toetamine (Astra+)HTM/24-06298-2/24/265412.06.202426.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseksKAM/24-062812.06.202403.07.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõuHTM/24-06278-1/24/2608-212.06.202403.07.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Kliimaministri 02.11.2023 käskkirja nr 446 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2023-2026 tegevuskava ja eelarve kinnitamine kaevandamisega ja põlevkivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks Ida-Virumaal“ muutmineKLIM/24-062612.06.202427.06.2024TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuREM/24-06341.4-1/69412.06.2024EsitatudKorralduse eelnõu
Jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuKLIM/24-020412.06.2024EsitatudSeaduseelnõu
DeklaratsioonVÄM/24-063112.06.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest kasutada andmiseksKLIM/24-062512.06.2024EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 17. juuni 2024. a istungilKLIM/24-06246-5/24/291212.06.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE)RIIGIKOGU/24-062311.06.2024EsitatudSeaduseelnõu