Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2024-2029 kinnitamineREM/24-03681.4-3/46409.04.202426.04.2024TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuREM/24-02731.4-1/34112.04.202422.04.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusMKM/24-03802-2/1016-112.04.202403.05.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Kaitseministri määruse „Kaitseministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 25 „Kaitseressursside Ameti põhimäärus“ muutmine“ eelnõuKAM/24-03465-2/24/1012.04.202419.04.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi muutmise seaduse eelnõuKLIM/24-037911.04.202425.04.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Kliimaministri määrus „Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“ muutmine“KLIM/24-037811.04.202425.04.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuKUM/23-04851-11/735-111.04.202402.05.2024TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. aasta määruse nr 205 „Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid“ muutmineSIM/24-032612.04.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE)RIIGIKOGU/24-038312.04.2024EsitatudSeaduseelnõu
Turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE)RIIGIKOGU/24-038212.04.2024EsitatudSeaduseelnõu
Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) eelnõu (412 SE)RIIGIKOGU/24-037311.04.2024EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2023. a määruse nr 90 „Tööhõiveprogramm 2024–2029ˮ muutmineMKM/24-02752-2/744-111.04.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 20 2 4 . a astaksRAM/24-03121.1-10.1/1540-110.04.2024EsitatudKorralduse eelnõu