Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1309Liik: Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:27.09.2013 16:52
  Tähtaeg:18.10.2013 00:00
  Pealkiri:Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Marita Laaban
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikuks konsultatsiooniks Eesti tegevuskava täitmise aruande Avatud valitsemise partnerluses osalemisel
  Sisu:
  Riigikantselei koos Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava tegevusi koordineerivate ministeeriumite esindajatega on valmistanud ette Eesti tegevuskava täitmise aruande eelnõu ja esitab selle avalikule konsultatsioonile. 
  
  Eesti on ametlik Avatud valitsemise partnerluse liikmesriik alates 2012. aasta aprillist eesmärgiga suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011. aastal käivitatud rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on edendada kodanikukeskset riigijuhtimist, kasutades selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi (vt http://www.opengovpartnership.org).
  
  Tegevuskava täitmise aruande näol on tegemist ülevaatega nende tegevuste täitmise seisust, mida on Eesti lubanud partnerluses osaledes ellu viia. Aruanne on koostatud tegevuskava esimese rakendusaasta kohta (juuli 2012 – juuni 2013).
  
  Soovime teie seisukohti järgmistes küsimustes.
  
  1.	Kas aruandes on tegevuste täitmine kajastatud piisavalt ülevaatlikult ja tõetruult? Kui mitte, siis kuidas peate tarvilikuks seda täiendada?
  2.	Oktoobris algab uue Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava ettevalmistus (tegevuskava valmib 2014. aasta märtsiks ning hõlmab ajavahemikku kuni juunini 2015). Milliseid tegevusi peate järgmiseks tegevuskava perioodiks Eesti jaoks võtmetegevusteks avatud valitsemise deklaratsioonis toodud väärtuste ja põhimõtete rakendamisel? Miks?
  
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel on kavas heaks kiita Vabariigi Valitsuse istungi protokolli märgitava otsusega. Eesti tegevuskava aruanne kinnitatakse 25. oktoobriks 2013.
  
  Kui soovite Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta rohkem teavet, siis on selleks head alustuskohad Välisministeeriumi Avatud valitsemise partnerluse veebileht http://www.vm.ee/?q=en/node/17953 ja Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebileht http://www.avatudvalitsemine.ee/ .
  
  Tegevuskava täitmise aruande eelnõu küsimustes on Riigikantselei kontaktisikuks strateegiabüroo nõunik Juhani Lemmik, tel 693 5627, [email protected].
  
  Tegevuskava täitmise aruande eelnõu avalik konsultatsioon kestab kolm nädalat: 27. september - 18. oktoober 2013. 
  
  Avatud valitsemise partnerluse juhtkomiteele esitatakse Eesti tegevuskava aruande lõppversioon 25. oktoobriks 2013.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1309/01
  27.09.2013 16:43
  Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid