Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudArengukava eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. aastalJUM/20-04068-1/233109.04.202023.04.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Siseturvalisuse arengukava 2020–2030SIM/19-13111-13/129-118.12.201930.01.2020LõppenudArengukava eelnõu
Lasteaia riikliku õppekava kontseptsiooni avalik konsultatsioonHTM/19-10218--5/19/391116.10.201918.11.2019LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmineMKM/20-09802-1/17-0452/497706.08.202011.08.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele toetuse andmise tingimused ja kordMKM/20-09792-1/20-0316/497906.08.202021.08.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil LiibanonisKAM/20-09435-11/20/241706.08.202007.08.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja SüüriasKAM/20-09405-11/20/241506.08.202007.08.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/IriniKAM/20-09395-11/20/241406.08.202007.08.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane MalisKAM/20-09385-11/20/241306.08.202007.08.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksMKM/20-09812-4/20-0199/497606.08.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluSOM/20-09451.2-2/90-106.08.2020EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 30.06.2020. a.RAM/20-097506.08.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuMEM/20-05801.4-1/49506.08.2020EsitatudSeaduseelnõu
„Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks“.RAM/20-097305.08.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Memorandum Vabariigi Valitsuse istungileHTM/20-097004.08.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu