Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021TeostamiselMuu toimik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitseministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 25 „Kaitseressursside Ameti põhimäärus” muutmineKAM/21-123822.10.202105.11.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Rahandusministri 10. novembri 2006. a määruse nr 53 “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid” muutmineRAM/21-12341.1-10.1/7400-122.10.202105.11.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tagatisfondile hüvitamisjuhtumil täpsemate andmete esitamise kordRAM/21-12331.1-10.1/7399-122.10.202105.11.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusSOM/21-12321.2-1/3348-121.10.202112.11.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Majandus- ja taristuministri 24. augusti 2020. a määruse nr 51 „Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmineMKM/21-12312-1/17-0452/618121.10.202128.10.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord" eelnõu kooskõlastamineMKM/21-12262-1/21-0469/614720.10.202103.11.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eriteenistuste ühtlustamisest tulenev politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusSIM/20-15411-6/2237-122.10.2021EsitatudSeaduseelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruande juurde seisuga 30.09.2021.RAM/21-123622.10.2021EsitatudMuu toimik
Raha eraldamineRAM/21-123522.10.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/21-123021.10.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid“ muutmineMEM/21-04131.4-1/27320.10.2021EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 28. oktoobri 2021. a videokonverentsilRAM/21-122920.10.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu