Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020TeostamiselKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. aastalJUM/20-04068-1/233109.04.202023.04.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Siseturvalisuse arengukava 2020–2030SIM/19-13111-13/129-118.12.201930.01.2020LõppenudArengukava eelnõu
Lasteaia riikliku õppekava kontseptsiooni avalik konsultatsioonHTM/19-10218--5/19/391116.10.201918.11.2019LõppenudMuu toimik
Välispoliitika arengukava 2030VÄM/18-016513.08.201910.09.2019LõppenudKorralduse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Välisesinduse juhi residentsi soetamise, üürimise, kasutamise ja sisustamise kord ning välisesinduses töötava teenistuja eluruumi tingimused.VÄM/20-071705.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Diplomaatilise teenistusastme andmise tingimused ja kord, diplomaatilise au- ja teenistusastme tasu maksmise kord ning tasu määrad.VÄM/20-071605.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Võõrkeelte valdamise taseme nõuded diplomaatidele.VÄM/20-071505.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Välisministeeriumi konkursikomisjoni töökord, koosseis ning konkursi korraldamise kord.VÄM/20-071405.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Välisteenistuse seaduse kohaselt makstava välislähetustasu ja abikaasatasu lähtesummad, välislähetustasu ja abikaasatasu arvutamise, maksmise ning kulude katmise alused ja kord.VÄM/20-071305.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigidMEM/20-07121.4-3/57505.06.202019.06.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivistMKM/20-064305.06.2020EsitatudMuu toimik
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine.VÄM/20-070905.06.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Erakorralise hüvitise eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistRAM/20-070304.06.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivistMKM/20-064404.06.2020EsitatudMuu toimik
Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamineKEM/20-044504.06.2020EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa roheline kokkulepe19.1.1/19-4129COM(2019) 64004.06.2020EsitatudEL eelnõu