Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. aastalJUM/20-04068-1/233109.04.202023.04.2020LõppenudKorralduse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Sotsiaalministri 19. septembri 2019. a käskkirja nr 55 „„Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetuse andmise tingimused“ muutmineSOM/20-12931.2-2/11826.10.202009.11.2020TeostamiselKäskkirja eelnõu
Toetuse andmise tingimused „Võisiku Kodu reorganiseerimine“SOM/20-12921.2-2/119-126.10.202009.11.2020TeostamiselKäskkirja eelnõu
Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmineMKM/20-12912-4/20-0381/649626.10.202028.10.2020TeostamiselKorralduse eelnõu
„Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid“ toetuse andmise tingimusedSOM/20-12901.2-2/116-126.10.202009.11.2020TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSOM/20-12891.2-2/117-126.10.202002.11.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. aasta määruse nr 76 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal“ muutmineKEM/20-128723.10.202027.10.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmineMKM/20-12912-4/20-0381/649626.10.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Regioonide komitee asendusliikme kandidaadi perioodiks 2020–2025 esitamineRAM/20-128825.10.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Raudteeinfrastruktuuri välja arvamine avalike raudteede hulgastMKM/20-11421.1-16/20-0011/4856-124.10.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusMKM/19-11472-2/17-0676/840324.10.2020EsitatudSeaduseelnõu
Ametnikueetika nõukogu koosseisu muutmineRAM/20-128523.10.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2018. a korralduse nr 71 „Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks” muutmineMKM/20-12842-4/20-0199/651022.10.2020EsitatudKorralduse eelnõu