Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusKEM/21-030827.07.202125.08.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus)JUM/21-09418-1/479726.07.202110.09.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Ligipääsetavuse rakkerühma vahearuanneRK/20-115723.07.202106.08.2021TeostamiselMuu toimik
Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineMEM/21-09391.4-3/56022.07.202105.08.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisusKAM/21-093810.2-1/21/272622.07.202105.08.2021TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamiselKAM/21-093710.2-1/21/272522.07.202105.08.2021TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Kimsi tee 17a)KEM/21-094627.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Neemiku tänav T2)KEM/21-094527.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks (Kiisa alajaam 2)KEM/21-094427.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 täitmise 2018. ja 2019. aasta aruanneKEM/21-064826.07.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusKEM/21-024326.07.2021EsitatudSeaduseelnõu
Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise ja lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumise tulude kasutamine 2020. aastalKEM/21-094326.07.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu