Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineSOM/21-04471.2-2/47-109.04.202114.04.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastalHTM/21-04448-2/21/174309.04.202123.04.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine)JUM/21-04438-1/2398-109.04.202130.04.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Eesti mandri ja väikesaarte vahelistel laevaliinidelMKM/21-04422-1/20-0327/228509.04.202120.04.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusMKM/20-10442-2/20-0193/534809.04.202107.05.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine“ ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõuVÄM/21-044109.04.202123.04.2021TeostamiselKorralduse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Valitsuskomisjonide tegevuse jätkamineRK/21-044509.04.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
COM(2021) 85 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud)17.4/21-0441COM(2021) 85; 2021/0045 (COD); 2021/0045(COD)09.04.2021EsitatudEL eelnõu
Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSOM/20-12891.2-2/117-109.04.2021EsitatudSeaduseelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Lammi tn 4)KEM/21-044008.04.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Ojamäe tee L1, Allikmäe tee L7 ja Muuga tee L10)KEM/21-043908.04.2021EsitatudKorralduse eelnõu
COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimusedRAM/21-041507.04.2021EsitatudMuu toimik