Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringudSOM/21-06521.2-2/70-115.05.202128.05.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kordMKM/21-06512-1/20-0398/312614.05.202128.05.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2015. a käskkirja nr 486 „Tegevuse „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine” toetuse andmise tingimuste kinnitamine“ muutmineHTM/21-06508-2/21/226214.05.202128.05.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm“ ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord“ muutmineRAM/21-06491.1-10.1/3797-114.05.202128.05.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 täitmise 2018. ja 2019. aasta aruanneKEM/21-064814.05.202120.05.2021TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Kultuuri arengukava 2021–2030“ eelnõu esitamine arutamiseks RiigikoguleKUM/21-064514.05.202128.05.2021TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE)RIIGIKOGU/21-064114.05.2021EsitatudSeaduseelnõu
Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE)RIIGIKOGU/21-064014.05.2021EsitatudSeaduseelnõu
Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE)RIIGIKOGU/21-063914.05.2021EsitatudSeaduseelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (RS)SIM/21-06381-6/2286-214.05.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumineSIM/21-06371-6/2302-214.05.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduste eelnõudSIM/21-06361-6/2330-114.05.2021EsitatudKorralduse eelnõu