Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Tervise- ja tööministri 7. juuli 2021. a käskkirjaga nr 79 kinnitatud toetuse andmise tingimuste „Terviseportaali analüüs ja arendamine“ muutmise eelnõuSOM/23-07631.2-2/75-108.06.202322.06.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. augusti 2022. a määruse nr 65 „Ettevõtete digipöörde toetuse tingimused ja kord“ ja 14. novembri 2022. a määruse nr 91 „Taastekava tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse tingimused ja taotlemise kord“ muutmineMKM/23-07602-1/2023/312908.06.202315.06.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
"Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega"KEM/23-075707.06.202309.06.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Küberüksuse võimekuse suurendamineSIM/23-07561-6/2774-107.06.202320.06.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu
"Kliimaministeeriumi põhimäärus"KEM/23-075507.06.202309.06.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Kultuuriministri määruse „Loomeettevõtjatele tugiteenuste pakkumise, nende arenguplaanide elluviimise ja ekspordivõimekuse kasvu toetamise tingimused ja kord“ eelnõuKUM/23-07541-11/864-107.06.202321.06.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 6. märts 2023. a korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023. aastal“ muutmineRAM/23-07641.1-10.1/1222-208.06.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse (17 SE) teise lugemise dokumendidSOM/23-07621.2-2/7408.06.2023EsitatudSeaduseelnõu
Eesti seisukohad 15. juuni 2023. a eurorühma kohtumisel ja 16. juuni 2023. a majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungilRAM/23-076111-3.1/4151-108.06.2023EsitatudEL eelnõu
Eesti kodakondsuse andmine (DI)SIM/23-07591-6/2705-207.06.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmineSIM/23-07581-6/2727-207.06.2023EsitatudKorralduse eelnõu
COM(2023) 160 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/102012.1.1/23-0116COM(2023) 160; COM(2023)160; 2023/0079 (COD); 2023/0079(COD)07.06.2023EsitatudEL eelnõu