Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kordSIM/22-14811-6/2667-102.12.202213.12.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruse "Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastaks“ muutmineKEM/22-147902.12.202209.12.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmineRAM/22-14761.1-10.1/9511-102.12.202213.12.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Käibemaksuseaduse muutmise seadusRAM/22-14751.1-10.1/9507-102.12.202223.12.2022TeostamiselSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmineJUM/22-14748-1/834201.12.202208.12.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadusHTM/22-14728-1/22/516030.11.202221.12.2022TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Konkurentsiseaduse muutmise seadusJUM/22-10578-1/633002.12.2022EsitatudSeaduseelnõu
Rahvastikuregistri seaduse § 71 täiendamise seadusSIM/22-137002.12.2022EsitatudSeaduseelnõu
Perioodi 2021–2027 Ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmete nimekirja kinnitamineRAM/22-148202.12.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
"Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamineRAM/22-148002.12.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Muuseumiseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise seadusKUM/22-049701.12.2022EsitatudSeaduseelnõu
Looduskaitseseaduse ja teiste seaduste muutmineKEM/20-046901.12.2022EsitatudSeaduseelnõu