Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus“ muutmineJUM/22-06048-1/373418.05.202215.06.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmineRAM/22-06031.1-10.1/4393-118.05.202229.05.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamiseks moderniseerimisfondist antava toetuse kasutamise tingimused ja kordRAM/22-06021.1-10.1/4392-118.05.202201.06.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027RAM/22-05971.1-10.1/4378-118.05.202224.05.2022TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Lapse abistamine seksuaalse väärkohtlemise juhtumitelSOM/22-05961.2-2/6818.05.202225.05.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Leluselja looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiriKEM/22-059217.05.202207.06.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Riigivara otsustuskorras kasutada andmine (Mäe tn 1)KEM/22-061018.05.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/22-060818.05.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/22-060718.05.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine“ eelnõuVÄM/22-060618.05.2022EsitatudKorralduse eelnõu
COM(2022) 122 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette meetmed küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu institutsioonides, organites ja asutustes9.11.1/22-0167COM(2022) 122; 2022/0085 (COD); 2022/0085(COD)18.05.2022EsitatudEL eelnõu
Relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE)RIIGIKOGU/22-060018.05.2022EsitatudSeaduseelnõu