Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seadusMKM/22-08202-1/2022/448706.07.202227.07.2022TeostamiselSeaduseelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil LiibanonisKAM/22-08195-11/22/277406.07.202227.07.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil LiibanonisKAM/22-08175-11/22/277306.07.202227.07.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil IraagisKAM/22-08165-11/22/277206.07.202227.07.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu
Struktuuritoetuse finantskorrektsioonidega seonduvate määruste muutmineRAM/22-08061.1-10.1/5652-106.07.202220.07.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisusKAM/22-08155-11/22/277106.07.202227.07.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse korralduse ““Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” heakskiitmine ja volituse andmine” eelnõu kooskõlastamiseks esitamineMEM/22-07521.4-1/58706.07.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmineRAM/22-080706.07.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 12. juuli 2022. a istungilRAM/22-080506.07.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seadusVÄM/22-080005.07.2022EsitatudSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi esitamine, suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/22-079905.07.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõuVÄM/22-079805.07.2022EsitatudSeaduseelnõu