Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2024-2029 kinnitamineREM/24-03681.4-3/46409.04.202426.04.2024LõppenudKäskkirja eelnõu
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kliimaministri määruse „Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 87 „Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud turbaalade ning kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekiri“ muutmineKLIM/24-054624.05.202407.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Perioodi 2021–2027 kalade kudemistingimuste parendamise toetusREM/24-05441.4-3/60024.05.202407.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 31. jaanuari 2024. a määruse nr 6 „Perioodi 2021-2027 starditoetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“ muutmineMKM/24-05432-2/1463-124.05.202429.05.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Loetelu kehtestamine Euroopa Liidu õigusaktidest, mille rikkumise korral on võimalik esitada piiriülene kollektiivne esindushagi, ja kollektiivse esindushagi esitamiseks pädevate üksuste nimetamineMKM/24-05422-2/1447-124.05.202414.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a määruse nr 49 „Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord“ muutmineMKM/24-05412-2/1467-124.05.202407.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. märtsi 2022. a määruse nr 23 „Ettevõtja rakendusuuringute määrus“ muutmineMKM/24-05402-2/1465-124.05.202407.06.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
JOIN(2024) 10 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus Euroopa kaitsetööstuse strateegia: ELi valmisoleku saavutamine reageerimisvõimelise ja kerkse Euroopa kaitsetööstuse abil3.1.1/24-0123JOIN(2024) 1026.05.2024EsitatudEL eelnõu
Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” muutmineHTM/24-02588-1/24/129024.05.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2022. a määruse nr 121 „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded“ muutmineMKM/24-02922-2/815-124.05.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vanglas ja arestimajas kinni peetavale isikule tervishoiuteenuste osutamine ja Vanglas ja arestimajas tervishoiuteenuste osutamise korraldamineSOM/24-04391.2-2/47-123.05.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Raha eraldamineRAM/24-05301.1-10.1/2419-123.05.2024EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/24-052722.05.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu