Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2024-2029 kinnitamineREM/24-03681.4-3/46409.04.202426.04.2024LõppenudKäskkirja eelnõu
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ida-Virumaa korterelamute energiatõhususe toetuse tingimusedKLIM/24-077017.07.202431.07.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ muutmineSOM/24-07691.2-2/73-116.07.202405.08.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks" elluviimiseks muutmineHTM/24-07688-2/24/315916.07.202406.08.2024TeostamiselKäskkirja eelnõu
Seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineKAM/24-07635-1/24/716.07.202412.08.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Kaitseministri määruse „Kaitseministri 19. novembri 2018. a määruse nr 18 „Kaitseväe sümbolite kirjeldus ja kasutamise kord“ muutmine“ eelnõuKAM/24-076715.07.202429.07.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus“ muutmineRAM/24-07661.1-10.1/3283-115.07.202405.08.2024TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Aastatel 2022–2029 Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetuse kasutamise tingimused ja kordRAM/24-05631.1-10.1/2484-116.07.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ ja Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ muutmineRAM/24-05141.1-10.1/2343-115.07.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti seisukoht EL toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse nr 2024/2058 kohtaVÄM/24-075715.07.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Raamatupidamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusRAM/24-05621.1-10.1/935-811.07.2024EsitatudSeaduseelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 16. juuli 2024. a istungilRAM/24-074911-3.1/3236-110.07.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses eestikeelsele õppele üleminekugaHTM/24-01188-1/24/64208.07.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu