Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärHTM/23-16328-1/23/561208.12.202312.12.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõuHTM/23-16308-1/23/5602; 08.12.202305.01.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Terviseameti tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiriSOM/23-16291.2-2/160-108.12.202315.12.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Keskkonnaministri 2. mai 2016. a määruse nr 7 „Maa-ameti põhimäärus“ muutmineREM/23-16281.4-3/129507.12.202314.12.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Iduettevõtte või kasvuettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord ning selleks esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõudedSIM/23-16271-6/2875-107.12.202322.12.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmineREM/23-16261.4-3/131207.12.202320.12.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu eelnõu heakskiitmine ja volituste andmineVÄM/23-153808.12.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamisest ja tagasikutsumisesVÄM/23-163108.12.2023EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2023. a määruse nr 92 „Kutselise kalapüügiga seotud andmete esitamise kord“ muutmineREM/23-15411.4-1/123306.12.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Tervisekassa tervishoiuteenuste loeteluSOM/23-15151.2-2/146-106.12.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 12. detsembri 2023. aasta istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohtaVÄM/23-161506.12.2023EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 10.-11. detsembri 2023. a istungilREM/23-16131.9-11/129105.12.2023EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu