Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023TeostamiselSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kultuuriministri 26. jaanuari 2023.a käskkirja nr 24 „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“ muutmineKUM/23-13091-11/1421-104.10.202318.10.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekordKUM/23-13081-11/1420-104.10.202325.10.2023TeostamiselKorralduse eelnõu
Regionaalministri määruse eelnõu "Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse“" eelnõuREM/23-13051.4-3/99703.10.202317.10.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri“ muutmineKLIM/23-130403.10.202317.10.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (edaspidi VÕTI) elluviimiseksHTM/23-13028-2/23/437902.10.202316.10.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu
Ajateenistusse asumise tähtajad, ajateenistusse võetavate isikute arvuline agunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus 2025. aastalKAM/23-130102.10.202313.10.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
„Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu“.REM/23-13061.4-1/95803.10.2023EsitatudSeaduseelnõu
Riiklike hariduspreemiate määramineHTM/23-13078-1/23/441503.10.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“ muutmineHTM/23-12578-1/23/424003.10.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 30.12.2021 korralduse nr 465 „Tartu Ülikooli nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmineHTM/23-13038-1/23/437802.10.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Võrgu- ja infosüsteemi turvameetmete nõuded ja nende kohaldamise ulatus pilvandmetöötlusteenuse kasutamiselMKM/23-08632-1/2023/337902.10.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Protokollilise otsuse „Regioonide Komitee perioodi 2020–2025 liikme ja asendusliikme kandidaatide esitamine“ eelnõuREM/23-12951.4-1/98329.09.2023EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu