Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
COVID-19 puhangust tingitud erakorralise toetuse taotluse esitamine elektrooniliselt e-teenuse keskkonna kauduMEM/21-02701.4-3/18905.03.202110.03.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmineSOM/21-02691.2-2/26-104.03.202111.03.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluSOM/21-02681.2-2/25-104.03.202109.03.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Keskkonnaministri 23.12.2015 käskkirja nr 1136 muutmineKEM/21-026704.03.202118.03.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kohaliku omaalgatuse programmRAM/21-02651.1-10/1732-104.03.202112.03.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusSOM/21-02631.2-2/24-103.03.202108.03.2021TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
„Ehituse pikk vaade 2035“MKM/21-027315-1/2021/1404-105.03.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
COM(2020) 791 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters as regards the entry of alerts by Europol9.10.1/20-3583COM(2020) 791; 2020/0350 (COD); 2020/0350(COD)05.03.2021EsitatudEL eelnõu
Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” muutmineSOM/21-02711.2-2/27-105.03.2021EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Riigivara otsustuskorras võõrandamine (Vartsu tee 2)KEM/21-026604.03.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseksMEM/21-02641.4-1/17804.03.2021EsitatudKorralduse eelnõu
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmineMEM/21-01831.4-1/12704.03.2021EsitatudKorralduse eelnõu