Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eelnõu väljatöötamiskavatsus kohtuesinduse kvaliteediprobleemide lahendamiseksJUM/21-08028-1/389514.06.202113.08.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsuse eelnõuHTM/21-0798HTM-268613.06.202105.07.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Siseministri 18. septembri 2015. a käskkirja nr 1- 3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ muutmineSIM/21-079011.06.202128.06.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Keskkonnaministri 21.07.2015 käskkirja nr 1-2/15/686 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme tegevuse 8.1.6 “Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive” raames ja meetme tegevuste 2015–2023 tegevuskava ning eelarve kinnitamine“ muutmineKEM/21-078910.06.202128.06.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Ettevõtlusministri 14. juuli 2015. a käskkirja nr 15-0206 „Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia“ muutmineMKM/21-078724.2-11/2021/3693-110.06.202128.06.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Keskkonnaministri 3. novembri 2005. a määruse nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord“ muutmineKEM/21-078610.06.202128.06.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
„Taaste- ja vastupidavuskava“ kinnitamineRAM/21-080014.06.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineSOM/21-07691.2-2/86-114.06.2021EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Rohepöörde komisjoni moodustamineRK/21-079914.06.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Liikuri tn 5a)KEM/21-079611.06.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks (Männiku tee 146a ja 146b)KEM/21-079511.06.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Ketta tänav T2)KEM/21-079411.06.2021EsitatudKorralduse eelnõu