Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021LõppenudMuu toimik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse korralduse „Rahaeraldamine“ eelnõu esitamineMKM/22-00402-4/22-0012/12714.01.202204.02.2022TeostamiselKorralduse eelnõu
Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“ muutmineKUM/22-003613.01.202227.01.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2012. a määruse nr 103 „Sadamaregistri pidamise põhimäärus” muutmineMKM/22-00322-3/21-0551/216-111.01.202201.02.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sadama registreerimistaotlusel kajastatavate andmete loeteluMKM/22-00312-1/2022/21711.01.202201.02.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineSOM/22-00291.2-6/611.01.202214.01.2022LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse „Sihtasutuse Rootsi-Eesti Koostööfond juhatuse koosseisu muutmine” eelnõuVÄM/22-002811.01.202217.01.2022TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Regioonide Komitee perioodi 2020–2025 liikme ja asendusliikmete kandidaatide esitamineRAM/22-004117.01.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2021. a määruse nr 103 „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2022. aastaks“ ja Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmineKEM/21-164913.01.2022EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE)RIIGIKOGU/22-003813.01.2022EsitatudSeaduseelnõu
Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE)RIIGIKOGU/22-003713.01.2022EsitatudSeaduseelnõu
Eesti seisukohad eurorühma 17. jaanuari 2022. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 18. jaanuari 2022. a istungilRAM/22-003513.01.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Raha eraldamineRAM/22-003413.01.2022EsitatudKorralduse eelnõu