Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
2023. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2025. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestusKAM/21-113427.09.202111.10.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kaitseministri 24. oktoobri 2020. a määruse nr 16 „2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus“ muutmineKAM/21-113327.09.202111.10.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ muutmineMKM/21-11282-3/21-0457/5631-127.09.202104.10.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineSOM/21-11291.2-2/12227.09.202104.10.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „Volituse andmine Rail Baltic Estonia OÜ osaühingu osakapitali suurendamiseks ja osa märkimiseks” eelnõuMKM/21-11262-4/21-0334/563027.09.202104.10.2021TeostamiselKorralduse eelnõu
Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadusJUM/21-11258-1/598624.09.202108.10.2021TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus“ muutmise määruse eelnõuKAM/21-109527.09.2021EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadusSOM/21-11241.2-2/121-127.09.2021EsitatudSeaduseelnõu
Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seadusMKM/21-11322-2/21-0461/565227.09.2021EsitatudSeaduseelnõu
Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise tulemuste kinnitamineMKM/21-113017-7/19-0359/5651-127.09.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „Volituse andmine Rail Baltic Estonia OÜ osaühingu osakapitali suurendamiseks ja osa märkimiseks” eelnõuMKM/21-11262-4/21-0334/563027.09.2021EsitatudKorralduse eelnõu
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamineRAM/21-10641.1-10.1/6212-124.09.2021EsitatudKorralduse eelnõu