Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitseministri määruste muutmineKAM/23-01365-3/23/42603.02.202310.02.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 2013. a määruse nr 31 „Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse kehtestamine“ muutmine“ eelnõuKAM/23-01355-5/23/42403.02.202327.02.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmineHTM/23-01348-1/23/61603.02.202317.02.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused“ muutmineKEM/23-013302.02.202316.02.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel“ muutmineHTM/23-01318-1/23/57301.02.202306.02.2023TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusRAM/22-161613-1.1/10192-101.02.202322.02.2023TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse määruse „Niinsoni looduskaitseala kaitse-eeskiri“ eelnõuKEM/23-000902.02.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
COM(2022) 732 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset9.13.1/22-08112022/0426 (COD); 2022/0426(COD); COM(2022) 73202.02.2023EsitatudEL eelnõu
Erakonnaseaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seadusJUM/22-05538-1/343101.02.2023EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmineHTM/22-16338-1/22/559201.02.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti seisukohad eurorühma 13. veebruari 2023. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 14. veebruari 2023. a istungilRAM/23-013011-3.1/788-101.02.2023EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruse „Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ eelnõuKEM/22-162001.02.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu