Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKLIM/23-125926.09.202325.10.2023LõppenudSeaduseelnõu
Riigihangete läbiviimise strateegiliste põhimõtete avalik konsultatsioonRAM/23-050412.2-1/3427-116.05.202326.05.2023LõppenudMuu toimik
„Eesti 2035“ tegevuskavaRK/23-034429.03.202317.04.2023LõppenudMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmineSOM/24-02151.2-2/23-101.03.202408.03.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tervisekassa tervishoiuteenuste loeteluSOM/24-02141.2-2/22-101.03.202408.03.2024TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmineSOM/24-02131.2-2/21-101.03.202412.03.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalministri 19. novembri 2013. a määruse nr 37 „Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse sisekorraeeskiri“ muutmineSOM/24-02111.2-2/20-129.02.202420.03.2024TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamineRK/23-126928.02.202406.03.2024TeostamiselSeaduseelnõu
Jäätmeseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuKLIM/24-020428.02.202420.03.2024TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
COM(2023) 790 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis1.1.1/24-0005COM(2023) 790; 2018/0198 (COD); 2018/0198(COD)01.03.2024EsitatudEL eelnõu
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2023. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamineSOM/24-01961.2-2/18-101.03.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamisest ja tagasikutsumisest.VÄM/24-021029.02.2024EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ täiendamineKLIM/23-143929.02.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Riikliku pensioni 2024. aasta indeksi väärtuse kinnitamineSOM/24-01581.2-2/1528.02.2024EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondistRAM/24-02061.1-10.1/1001-128.02.2024EsitatudKorralduse eelnõu