Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 23-0257Liik: SeaduseelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Ivo Krustok

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.03.2023 18:38
  Tähtaeg:17.03.2023 23:59
  Pealkiri:Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamine
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Keskkond
  Algataja:Kaire Karp
  Kirjeldus:
  Esitame avalikule konsultatsioonile taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamist puudutava seaduseelnõu põhialused. Eelnõu põhialused on vahekokkuvõte olulisematest 
  muudatustest, mida on taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks lähiajal tehtud ja kavas teha.
  Eelnõu põhialustele saab anda tagasisidet kuni 17.03.2023. Tagasisidet kaalutakse edasises töös eelnõuga, mis on plaanis uue valitsuse ametisse astumisel esimesel võimalusel kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitada. Seega võib seisukohtade esitamise jätta ka eelnõu kohta arvamuse avaldamise etappi.
  Sisu:
  Energiakriis nõuab otsustavaid samme, et suurendada taastuvenergia osakaalu ja kiirendada sellega seonduvat asjaajamist. Siiani on peetud üheks peamiseks takistuseks taastuvenergiasse ja sellega seotud taristusse investeerimisel pikka ja keerulist haldusmenetlust. 2022. aastal auditeeriti Riigikantselei koordineerimisel planeeringute, keskkonnamõjude hindamise ja lubade protsessi. 
  Auditi ja selle kohta saabunud põhjaliku huvirühmade tagasiside alusel alustati Rahandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga teiste tegevuste seas ka õigusaktide muudatuste ettevalmistamist. Muudatuste väljatöötamisel seati eesmärgiks lühendada menetlusi, tagada kogukondadele ja teistele osalistele protsessides kaasarääkimise võimalus ja teha muudatused selliselt, et need kiirendaksid nii menetluses olevate kui ka uute taotluste menetlust. 
  Taastuvenergia kasutuselevõtuga seotud muudatused on valminud mitmes etapis. Vastavalt Vabariigi Valitsuses 2022. a kokkulepitule liideti planeerimisega seotud muudatused ja osaliselt ka keskkonnamõju hindamisega seotud ettepanekud Riigikogus elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega 696SE , milles olid juba varem muudatused liitumiskulude vähendamiseks, sh fantoomliitumiste kaotamiseks, kohaliku kasu instrumendi täpsustamine ning maardlatele taastuvenergiaehitise ja seotud taristu tähtajalise ehitamise võimalus.
  Muudatustega ei olnud kaetud loamenetlused, ulatuslikumad keskkonnamõjude hindamise protsessi muudatused ja asendusmetsastamisega seotud küsimused. Auditis nende teemade puhul tuvastatud kitsaskohtade lahendamiseks alustati taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise (edaspidi TAK) eelnõu koostamist. Käesolevad eelnõu põhialused on selle eelnõu väljatöötamise vaheetapp, mille eesmärk on kirjeldada põhilisi suundi ja valikuid eelnõu koostamisel ning mis koos auditiga täidab eelnõu väljatöötamiskavatsusele esitatavaid nõudeid.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava23-0257/01
  02.03.2023 18:36
  Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamine

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Filtreeri etappide järgi:Kõik dokumendidSidumata dokumendid 1. Avalik konsulteerimine

  Filtreeri sisu järgi:

  Ava23-0257/01
  02.03.2023 18:36
  Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamine