Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RIIGIKOGU. Riigikogu»

Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-0445Liik: SeaduseelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:06.04.2017 16:52
  Adressaat:Riigikogult Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks saatmine
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)
  Dokumendi allkirjastaja:EIKI NESTOR
  Edastaja:Hille Lepp, Riigikogu Kantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0445/01
  06.04.2017 16:51
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.04.2017 13:21
  Tähtaeg:27.04.2017 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Resolutsiooni liik: Riigikantselei resolutsioon
  Viide: Riigikogu Kantselei / 06.04.2017 /1-1/13-420/1; 
  Riigikantselei / 06.04.2017 / 2-5/17-01004
  
  Resolutsiooni teema: Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)
  
  Adressaat: Keskkonnaministeerium
  Ülesanne: Palun esitada ettepanek valitsuse seisukoha kujundamiseks.
  Tähtaeg: 27.04.2017
  
  Lisainfo: Eelnõu on kavas arutada valitsuse 3.5.2017 istungil. 
  Palun esitada seisukohad eelnõude infosüsteemis (EIS), toimik nr 17-0445. 
   
  Kontroll: Maris Rohulaid
  
  Teadmiseks riigiasutustes: Justiitsministeerium <[email protected]>
  
  Kinnitaja: Heili Tõnisson, valitsuse nõunik
  Kinnitamise kuupäev: 7.04.2017
  Resolutsiooni koostaja: Heili Tõnisson
  [email protected], 693 5655

  Sisenddokumendid

  Ava17-0445/02
  07.04.2017 13:21
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)

  Vastusdokument

  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 27.04.2017 00:00Vastatud: 27.04.2017 10:48

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Täitmine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.05.2017 10:15
  Tähtaeg:12.05.2017 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Keskkonnaministril esitada Vabariigi Valitsuse arvamus Riigikogu keskkonnakomisjonile edastamiseks vastavalt valitsuse 3.5.2017 istungil otsustatule.

  Sisenddokumendid

  Vastusdokument

  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 12.05.2017 23:59Vastatud: 12.05.2017 15:14

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:12.05.2017 16:09
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse arvamus
  Dokumendi allkirjastaja:Marko Pomerants, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0445/04
  12.05.2017 15:14
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-0445/01
  06.04.2017 16:51
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)
  Ava17-0445/02
  07.04.2017 13:21
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)
  Ava17-0445/03
  27.04.2017 10:48
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)
  Ava17-0445/04
  12.05.2017 15:14
  Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE)