Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 9. Justiits- ja siseküsimused (Justice and Home Affairs)»Allsari: 9.11. Andmekaitse (Data protection)»All-allsari: 9.11.1. Andmekaitse (Data protection)»

COM(2023) 348 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 23-0334Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.07.2023 15:01
  Tähtaeg:11.09.2023 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 13.07.2023 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava23-0334/01
  10.07.2023 15:02
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid
  Ava23-0334/02
  13.07.2023 14:58
  Riigikantselei resolutsioon: EL andmekaitseasutuste vahelise piiriülese koostöö määrus

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 11.09.2023 00:00Vastatud: 25.09.2023 12:59

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.07.2023 15:03
  Tähtaeg:14.08.2023 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 13.07.2023 resolutsioonile

  Sisenddokumendid

  Ava23-0334/01
  10.07.2023 15:02
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid
  Ava23-0334/02
  13.07.2023 14:58
  Riigikantselei resolutsioon: EL andmekaitseasutuste vahelise piiriülese koostöö määrus

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 14.08.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 14.08.2023 23:59Vastatud: 11.08.2023 12:25

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:25.09.2023 13:06
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu dokumendi suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid (COM(2023) 348final), eelnõu kohta.
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna andmekaitseõiguse talituse nõunik Kristel Niidas ([email protected]). Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Heddi Lutterus ([email protected])
  Edastaja:Liivia Gussarova - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0334/05
  25.09.2023 12:59
  COM(2023) 348 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava23-0334/01
  10.07.2023 15:02
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid
  Ava23-0334/02
  13.07.2023 14:58
  Riigikantselei resolutsioon: EL andmekaitseasutuste vahelise piiriülese koostöö määrus
  Ava23-0334/03
  11.08.2023 12:25
  COM(2023) 348 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid
  Ava23-0334/04
  21.09.2023 15:15
  20.09.2023 KOKi otsus: Kiita seisukohad heaks, esitada 28.09 VV istungile.
  Ava23-0334/05
  25.09.2023 12:59
  COM(2023) 348 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid
  Ava23-0334/06
  28.09.2023 15:32
  Riigikantselei kiri Riigikogule