Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: RAM. Rahandusministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

22-0603Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel18.05.2022
22-0602Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamiseks moderniseerimisfondist antava toetuse kasutamise tingimused ja kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel18.05.2022
22-0597Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel18.05.2022
22-0595„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ kinnitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud17.05.2022
22-0594Eesti seisukohad eurorühma 23. mai 2022. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 24. mai 2022. a istungilIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud17.05.2022
22-0589Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel17.05.2022
22-0490Käibemaksuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud16.05.2022
22-0431Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud16.05.2022
22-0495Riigi 2022. aasta lisaeelarve seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud16.05.2022
21-1436Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud12.05.2022
22-0368Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel09.05.2022
22-0556Regioonide Komitee perioodi 2020–2025 liikme kandidaadi esitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud09.05.2022
22-0552Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud09.05.2022
22-0551Täpsemad nõuded riigi osaluse valitseja ning asutaja- ja liikmeõiguste teostaja seisukohtade ja teabe esitamiseleMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel08.05.2022
22-0550Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel08.05.2022
22-0339Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimusedVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud06.05.2022
22-0545Memorandum kabinetinõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud06.05.2022
22-0343Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud04.05.2022
22-0478Vabariigi Valitsuse 2019. a märtsi korralduse nr 82 „Statistikanõukogu moodustamine” muutmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud04.05.2022
22-0254Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus“Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud02.05.2022
22-0249Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud02.05.2022
22-0191Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise auditeerimineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud02.05.2022
22-0476Riigihangete seaduse ja riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud29.04.2022
22-0519Riigihalduse ministri 28. juuli 2015. a käskkirja nr 50 „Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.04.2022
22-02212014-2020 struktuuritoetuste rakendamise edenemine, 2022. aasta eesmärgid ja rakenduskava ülebroneeringute katmise põhimõttedMuu toimikTeavitamineTeostamisel27.04.2022