Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

21-0623kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusMuu toimikKooskõlastamineTeostamisel12.05.2021
21-0594Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel06.05.2021
21-0593Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel06.05.2021
20-1243Veterinaarseaduse1 eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud06.05.2021
21-0382Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel04.05.2021
21-0563Maaeluministri määruste muutmine seoses taotluse muudatuste esitamise kuupäevagaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.04.2021
21-0556Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud29.04.2021
21-0552Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.04.2021
21-0525Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmise tingimused ja kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud26.04.2021
21-0507vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud21.04.2021
21-0478Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.04.2021
20-1286Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud15.04.2021
21-0469Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030Arengukava eelnõuEsitamineEsitatud14.04.2021
21-0353Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud08.04.2021
21-0427Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.04.2021
20-0863Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 2 muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud05.04.2021
21-0413Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.03.2021
21-0412Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 „Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kordˮ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.03.2021
21-0399Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud30.03.2021
21-0397Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud30.03.2021
21-0387Maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud26.03.2021
21-0377Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud25.03.2021
21-0341Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.03.2021
21-0314Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud15.03.2021
21-0302Farmis tapetud kodulinnu ja jäneselise liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.03.2021