Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

22-0785Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 ,,Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus’’ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel29.06.2022
22-0780Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel28.06.2022
22-0777Vabariigi Valitsuse määruste muutmise eelnõu kooskõlastamiseks esitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel27.06.2022
22-0776Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 67 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel27.06.2022
22-0767Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel22.06.2022
22-0753Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel21.06.2022
22-0752Vabariigi Valitsuse korralduse ““Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” heakskiitmine ja volituse andmine” eelnõu kooskõlastamiseks esitamineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.06.2022
22-0051kalandusturu korraldamise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud20.06.2022
22-0701"Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine"Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.06.2022
22-0700Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.06.2022
22-0697Memorandumi esitamine valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud09.06.2022
22-0685Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.06.2022
22-0683Veterinaarteenuse osutamisel ravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuded ning veterinaarretsepti vorm, veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.06.2022
22-0682Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.06.2022
22-0677Maaeluministri 25. novembri 2021.a määruse nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.06.2022
22-0500Seaduseelnõu kooskõlastamiseks esitamineSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud03.06.2022
22-0675Maaeluministri määruse „Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.06.2022
22-0674„Erakorraline toetus põllumajandussektorile seoses suurenenud sisendihindade ja kaubanduspiirangutega”Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.06.2022
22-0667Ravimsööda väljakirjutamise täpsemad nõuded, sealhulgas ravimsööda väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda veterinaarretsepti sisu- ja vorminõuded, nimetatud veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.06.2022
22-0662Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.06.2022
22-0563„„Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” heakskiitmine ja volituse andmine”Korralduse eelnõuEsitamineEsitatud01.06.2022
22-0619„Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded“Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud23.05.2022
22-0482Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud16.05.2022
22-0125põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud12.05.2022
22-0573Maaeluministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud11.05.2022