Dokumendid»

Euroopa Liidu dokumendid

Telli e-postile

Siit leiate kõik EL asjade toimikud valdkondade kaupa.


Sarjade nimekiri

TähisPealkiriStaatusVastutaja
1Üld ja institutsionaalsed küsimused (general and institutional matters)avatudVälisministeerium
2Laienemine (Enlargement)avatudVälisministeerium
3Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (Common Foreign and Security Policy)avatudVälisministeerium
4Välissuhted ja arengukoostöö (External Relations and Development Cooperation)avatudVälisministeerium
5Väliskaubandussuhted (External trade)avatudVälisministeerium
6Majanduspoliitika (Economic policy)avatudRahandusministeerium
7Maksundus ja toll (Taxation and customs)avatudRahandusministeerium
8Eelarve ja finantsvahendid (Budget)avatudRahandusministeerium
9Justiits- ja siseküsimused (Justice and Home Affairs)avatudSiseministeerium
10Põllumajandus (Agriculture)avatudPõllumajandusministeerium
11Kalandus (Fisheries)avatudPõllumajandusministeerium
12Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)avatudMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
13Ettevõtlus ja Tööstus (Enterprise and industry)avatudMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
14Teadus (Research)avatudHaridus- ja Teadusministeerium
15Transpordipoliitika (Transport Policy)avatudMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
16Energeetika (Energy)avatudMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
17Infoühiskond ja side (Information Society and Telecommunication)avatudMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
18Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis (Employment, Social Policy, Health)avatudSotsiaalministeerium
19Keskkonnapoliitika (Environment)avatudKeskkonnaministeerium
20Haridus, koolitus ja noored (Education, Training, Youth)avatudHaridus- ja Teadusministeerium
21Kultuur, audiovisuaalküsimused ja sport (Culture, Audiovisual and Sport)avatudKultuuriministeerium
22Hõlmatud mitteametlikud dokumendidavatudRiigikantselei